URS.

alebo aj… kto sme

sme len malé zrnko na váhe reklamného biznisu

hoci sme už spolupracovali s nadnárodnou spoločnosťou

sme kreatívni, máme veľa nápadov

preferujeme individuálny prístup, lebo každý z nás je jedinečný

posúvame myšlienky do praxe

pozorne počúvame vaše predstavy a nápady, detailne ich analyzujeme

to čo robíme, nás teší, máme z toho radosť

ak nám dáte šancu, tak aj Vy budete náš spokojný klient…

identita.

logo, design manuál, súbor pravidiel komunikácie, prezentácia spoločnosti, obraz v mysli verejnosti

Nie je to iba logo

Vizuálny štýl ja azda najviditeľnejšou formou firemnej identity. Ale identita firmy neznamená mať iba logo, či vizitku. Je to súbor pravidiel komunikácie, ktorými sa spoločnosť riadi, ako vystupuje voči verejnosti.

Vhodne odprezentovanou identitou si budujete obraz v mysli verejnosti.Tvorba firemnej identity je individuálna, tak ako je idividuálny každý klient. Od pochopenia vašej predstavy, cez vizualizáciu myšlienok, až po finalizáciu a určenie stratégie.

Výsledkom tohoto procesu bude dizajn manuál, príp. aj komunikačný manuál s pravidlami, ktoré z dlhodobého hľadiska uľahčia budovanie identity spoločnosti.

Aj tej vašej spoločnosti.

printy.

plagát, leták, skladačka, prospekt, vizitka, katalóg, citylight, billboard, reklamná tabuľa

Printová reklama V digitálnej dobe?

Aj napriek tomu, že v dnešnej dobe každý loví klientov v online priestore, výskumy hovoria jednoznačne v prospech printovej reklamy, ktorú ľudia spracúvajú s úsilím, ktoré je o 21 % menšie ako pri spracúvaní online reklamy. Navyše znalosť značky z printov je o 70 % vyššia ako pri online. Printovú reklamu vidíme ako neoddeliteľnú súčasť online reklamy.

Printová reklama si vyžaduje naozaj dobrý nápad, aby zaujala. Musí byť jednoduchá a vysoko kreatívna s jasným posolstvom. Dobrý nápad a headline s maximálne jednou vetou. A to je výzva.

online.

web, social média, banner, SEO, responzivita pre každé zariadenie 

Kto nie je na webe, nech hodí…

Aj napriek nelichotivým prieskumom pri porovnaní vnímania online a printovej reklamy má online priestor nezastupiteľné miesto v reklamnom biznise. Má veľmi veľké množstvo výhod a to aj pre komunikujúcu spoločnosť, ale aj pre samotného spotrebiteľa.

Hľadanie relevantných informácii je rýchlejšie a tak „nejak“ sme si zvykli, že všetko je na webe.

Na to, aby vaša online reklama bola úspešná, musíme splniť 3 základné pravidlá:

  • musí byť relevantná
  • nesmie byť otravná
  • a musí priniesť pridanú hodnotu

Ďalšia výzva – presne zacieliť, neotravovať, ale informovať, priniesť nový pohľad alebo zabaviť.